Beginner: Episode 11

This lesson covers the family, An Teaghlach. Course Length: 20mins

Glossary/Vocabulary Table

pósta married
singil single
scartha separated
colscartha divorced
geallta engaged
páiste child
páistí children
clann children
cé mhéad how many
duine amháin 1 person
beirt 2 people
triúr 3 people
ceathrar 4 people
cúigear 5 people
séisear 6 people
seachtar 7 people
ochtar 8 people
naonúr 9 people
deichniúr 10 people
mac son
mic sons
iníon daughter
iníonacha daughters
mac amháin 1 son
beirt mhac 2 sons
iníon amháin 1 daughter
beirt iníonacha 2 daughters