Beginner: Episode 13

This lesson covers opinions, Tuairimí. Course Length: 23mins

Glossary/Vocabulary Table

bia agus deoch food and drink
cupán tae cup of tea
cupán caife cup of coffee
bainne milk
líomanáid lemonade
seacláid chocolate
ceapairí sandwiches
uisce beatha whisky
an maith leat? do you like?
is maith liom/ní maith liom I like/ I don’t like
peil football
éadaí clothes
galf golf
siopadóireacht shopping
an ghrian the sun
an fharraige the sea
spórt sport
ceol music
léitheoireacht reading
cluichí games