Beginner: Episode 8

This lesson cover numbers 1-100, Na hUimhreacha. Course Length: 40mins

 

Glossary/Vocabulary Table

1 a haon
2 a dó
3 a trí
4 a ceathair
5 a cúig
6 a sé
7 a seacht
8 a hocht
9 a naoi
10 a deich
11 a haon déag
12 a dó dhéag
13 a trí déag
14 a ceathair déag
15 a cúig déag
16 a sé déag
17 a seacht déag
18 a hocht déag
19 a naoi déag
20 fiche
30 tríocha
40 daichead
50 caoga
60 seasca
70 seachtó
80 ochtó
90 nócha
100 céad