Director Vacancy

Director application deadline extended: 14th September 2022

Tar ag obair linn!

 

Folúntas: Stiúrthóir na Cultúrlainne

Beidh an Stiúrthóir freagrach as An Gaeláras Ltd. a bhainistiú agus a chur chun
cinn, idir áiseanna agus foireann, chun plean straitéiseach na heagraíochta a
fhorbairt agus a chur i bhfeidhm.
Beidh an Stiúrthóir freagrach as monatóireacht rialta a dhéanamh ar phleananna
forbartha na heagraíochta, chomh maith le Plean Straitéiseach agus polasaithe na
heagraíochta a leanúint.

Cuirfidh an Stiúrthóir ceannaireacht éifeachtach ar fáil don fhoireann ar fad, agus
forbróidh an Stiúrthóir bainistíocht shoiléir tríd an eagraíocht ar fad.
Caithfidh iarrthóirí na scileanna agus taithí seo a leanas bheith acu:

- Ardchaighdeán Gaeilge scríofa agus labhartha, chomh maith le scileanna
cumarsáide den chéad scoth
- Taithí le hiarratais rathúla maoinithe a chur i gcrích agus scéimeanna a
fhorbairt go héifeachtach
- Taithí ag pleanáil agus ag bainistiú cláir gníomhaíochtaí agus imeachtaí
- Taithí agus tuiscint chuimsitheach ar fhorbairt earnáil na Gaeilge
- Taithí ar fhoireann a bhainistiú go héifeachtach
- Taithí ar bhuiséid a shocrú agus a bhainistiú
Lánaimseartha
37.5 uair sa tseachtain
£32,000 sa bhliain
Tá an ról seo maoinithe ag Foras na Gaeilge agus tá an proiséas éarcaíochta
bunaithe ar polasaithe daonna agus polasaí comhionannas na Cultúrlainne.
Lán sonraí ar fáil: grace@culturlann.org
Spriocdháta: 5pm, Céadaoin 14ú Meán Fómhair 2022

Foras na Gaeilge PEIG.ie NICVA Fóram Phobal na Gaeilge Conradh na Gaeilge
Arts Council of Northern Ireland Glór na nGael Gaeloideachas Chontae Dhoire
MOLSCÉAL Meon Eile Derry Jobs Derry Journal Derry News Job Advertisements NI
and Donegal Donegal Page

Dáta tosaithe: Deireadh Fómhair 2022

Foras na Gaeilge PEIG.ie NICVA Fóram Phobal Na Gaeilge Arts Council of Northern Ireland Gaeloideachas Gaeloideachas Chontae Dhoire MOLSCÉAL Meon Eile Derry Jobs