An Caifé

Caifé ar Tairiscint / Café Tender Available

Tá Caifé Fáilte amuigh chun tairisceana! Tá an Caifé lonnaithe in áit lárnach i gcathair Dhoire, rud atá iontach tarraingteach d'úinéir ar bith. Chomh maith leis sin, beidh an cíos saor in áisce don chéad 6 mhí ag tús an chonartha (Beidh costais reatha go fóill i gceist, féach an postaeir do na sonraí ar fád). Má tá suim agat an deis seo a thapú, ní mór duit dul i dteagmháil le Grace Nelis, tríd ríomhphost a sheoladh chuig grace@culturlann.org.

 

Tender available in the café in our primary building, Cultúrlann Uí Chanáin! Our Café is based in a very central location in the City of Derry, a very attractive place for any business owner. As an added bonus, the rent for the Café will be free for the first 6 months of the contract (Running costs still apply, see poster for full details). If you're interested in availing of this opportunity. contact Grace Nelis by email, at grace@culturlann.org