Bácús

Is bácús agus caifé é an Bácús i gCultúrlann Uí Chanáin. Oibríonn an Cócaire Laurent Pirone agus a fhoireann le comhábhair úra chun réimse leathan de chístí maidine, aráin speisialtachta agus roghanna an lae a dhéanamh atá faoi anáil na Fraice agus na hÉireann.

Tá taos gear, brioche agus áran cruithneachta ar fáil, agus tá Laurent ar fáil fosta chun lónadóireacht a dhéanamh d’ócáidí príobháideacha, sa chaifé féin nó taobh amuigh.

Bácús is a craft bakery and café located within Cultúrlann Uí Chanáin. Chef Laurent Pirone and his team work with fresh ingredients to produce a wide range of French and Irish-inspired morning pastries, speciality breads and daily lunchtime specials.

Sour dough, brioche and wheaten bread are available to order, and Laurent is also available to cater for private events, in the café itself or externally.

Uaireanta oscailte Opening hours:

Luan – Aoine 9am – 3pm

Monday - Friday 9am - 3pm